Tycker du att Naturdemokraterna har en plats i riksdagen?

Naturdemokraterna är ett nytt enpunkt sparti som har som mål att utrota vargen i Sverige. De anser att det är ett slöseri ed skattepengar att hålla liv i en djurart som inte ens är utrotningshotad. Tycker du att de borde få komma in i riksdagen och få chansen att påverka rovdjurspolitiken i Sverige?

Ja, det är en viktig fråga
Nej, de hör inte hemma i politiken
Nej, men det är bra att debatten tas upp
Ja, vargarna borde utrotas
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen