Har du blivit drabbats av den rådande stormen i Sverige? I så fall, hur?

SMHI har utfärdat en klass tre varning för södra Sverige under den rådande stormen. Har du drabbats?

Ja, något jag äger har gått sönder
Nej, jag har inte märkt av stormen
Nej, men jag håller mig inomhus
Ja, jag har skadat mig
Nej, men min stad har drabbats hårt

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen