Tycker du att man borde ha genusundervisning i skolan?

En pånyttfödd debatt om genus i samhället har blossat upp sedan Norge valt att ställa in sitt bidrag till genusforskning. Tycker du att genus har en plats i dagens undervisning?

Ja, självklart
Nej, inte alls
Jag vet inte
Ja, men man måste omforma hela begreppet
Ja, men man måste tona ner det
Nej, men det kan fortsätta som diskussion
Nej, det finns inga genusskillnader i samhället

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen