Har du använt dig av The Pirate Bay?

Ja, hela tiden
Nej, aldrig
Ja, någon enstaka gång
Vad är det?
Ja, ibland

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen