COOP är ett exempel på.....

Aktiebolag
Handelsbolag
Enskild firma
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Visa Ställningen