Betalar du tv-avgift?

Ja, men jag ska få tillbaka den
Ja
Nej

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen