Känner du dig personligt hotad av terrorister?

Ja
Nej
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen