När kommer amorteringschocken och bostadspriserna stoppar upp eller rent av faller?

Aldrig, priserna går för alltid upp, UPP, UPP!
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
Visa Ställningen