Hur ska ett förbättrat militärt försvar, civilförsvar samt krishantering, räddningstjänst och rättsväsende finansieras?

I for one welcome our new Russian overlords!
Allt ska bygga på frivilliga insatser, inklusive brandkår och polis - om en del brinner inne så får det vara så - frihet är värt priset
Marknaden löser allt - om det är lönsamt med försvar och krishantering kommer marknaden att betala för det
Neddragningar i välfärden - vård, skola, omsorg mm
Plikttjänst, där man likt i Schweiz kan köpa sig fri
Plikttjänst och pliktplacering, som värnplikt och civilplikt
Höjda skatter, t ex 80:- SEK i försvarskatt per månad utom för de som är krigsplacerade
Höjda skatter, t ex 75:- SEK i försvarskatt per månad
Visa Ställningen