Åker du kollektivtrafik i Stockholm?

Ja, varje dag
Ja, ofta
Ibland
När jag är på besök
Nej, aldrig

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen