Vill du störta patriarkatet?

Ja
Nej
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen