Tycker du att man borde införa fler nyanser av "hudfärgade" plåster?

Ja
Nej
Jag bryr mig inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen