Tycker du att man borde göra Ojnareskogen till ett Natura-2000 område?

Ja
Nej
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen