Vabbar eller vobbar du främst?

Har inte barn i VAB/VOB-ålder
Man, VAB:ar mer
Man, VOB:ar mer
Kvinna, VAB:ar mer
Kvinna, VOB:ar mer
Man, i princip aldrig - min partner tar hand om både VOB och VAB
Kvinna, i princip aldrig - min partner tar hand om både VOB och VAB
Visa Ställningen