Vad är ditt hushålls bruttoinkomstskuldkvot (skulder dividerat med årsbruttoinkomsten)?

Noll - jag hyr min bostad
0% - äger bostaden skuldfritt
1 - 50%
51 - 100%
101 - 150%
151 - 200%
201 - 300%
301 - 400%
401 - 500%
501 - 600%
601 - 700%
701 - 800%
801 - 900%
901 - 1000%
Över 1000%
Visa Stllningen