Känner du tilltro till den svenska polisen?

Ja
Nej
Något
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen