Hur länge skulle du klara dig på ditt sparkapital om du skulle förlora din inkomst?

En månad eller kortare
Två månader
Tre månader
Fyra till sex månader
Mer än ett halvår
Vet ej/kan ej svara
Visa Ställningen