Tycker du att det är bra att Sverige återinför värnplikten?

Ja
Nej
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen