Vad har du gjort för militärtjänstgöring?

Värnpliktsutbildning
Värnpliktsutbildning + repövning
Värnpliktsutbildning + hemvärn
Värnpliktsutbildning + officersutbildning (inklusive RO)
Värnpliktsutbildning + utlandstjänst
Värnpliktsutbildning + GSS/K
Värnpliktsutbildning + GSS/T
G(M)U + GSS/K
G(M)U + GSS/T
G(M)U + Hemvärn
G(M)U + Officersutbildning (inklusive RO)
GSU (+eventuell insatsutbildning)
GSU + internationell tjänstgöring
GU-F
GU-F + hemvärn (eller motsvarande)
Annat alternativ (t ex aktiv i frivilligorg, men ej krigsplacerad)
Har inte gjort någon militärtjänstgöring, stöder yrkesförsvar
Har inte gjort någon militärtjänstgöring, stöder värnplikt
Har inte gjort någon militärtjänstgöring, vill ej ha något försvar
Visa Ställningen