Vad är din årliga inkomst av kapital (exklusive bostad), även medräknat kapitalförsäkringar och investeringssparkonton?

Noll
1 - 100 000 kronor
100 001 - 250 000 kronor
250 001 - 500 000 kronor
500 001 - 1 000 000 kronor
1 000 001 - 2 500 000 kronor
2 500 001 - 5 000 000 kronor
Mer än 5 000 000 kronor
Visa Ställningen