Hur bor du (primära bostad, där du är skriven)?

Egenägt småhus (aka villa)
Egenägt radhus
Egenägd jordbruksfastighet
Bostadsrätt eller ägarlägenhet
Hyresrätt, lägenhet
Hyr småhus/radhus/jordbruk
Annat boende (båt, husvagn, hotell, flygplan, tält, vägakvedukt mm)
Visa Ställningen