Tycker du att det är bra med vintertid/sommartid?

Ja
Nej
Vet inte

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen