Är du nöjd med din vårdcentral (primärvård, närhälsa, motsv)?

Ja, offentligt driven
Ja, privat driven
Nej, offentligt driven
Nej, privat driven
Visa Ställningen