Hur MÖP är du, egentligen?

Militärt ointresserad
Militärt överintresserad utan befattning i Försvarsmakten
Civilanställd inom Försvarsmakten
Hemvärn eller frivilligorg
GSS/T eller GSS/P
GSS/K
Reservofficer
Officer
Visa Ställningen