Hur ofta drabbas du av minnesluckor på grund av alkoholfylla?

Aldrig hänt
Hänt en gång
Hänt några gånger
Någon gång varje år
Flera gånger varje år
Varje månad
Nästan varje gång jag super
Visa Ställningen