Fick du aktier i Climeons nyemission?

Nej, sökte inte
Nej, sökte men fick inte tilldelning
Ja, men inte allt jag tecknat mig för
Ja, allt jag tecknade mig för
Visa Ställningen