Har Sverige upplevt toppen på bostadsbubblan nu, eller kommer priserna fortsätta uppåt det närmaste året?

Ja, vi har upplevt toppen på bostadsbubblan
Nej, priserna kommer nå högre toppar det närmaste året
Visa Ställningen