Hur många timmar ser du på teve i veckan, inklusive streaming och playtjänster?

Noll
1-5 h
6 - 10 h
11 - 15 h
16 - 20 h
21 - 25 h
25 - 30 h
Över 30 h
Visa Ställningen