Hur sannolika bedömer du följande formuleringar är?

Där 1=5% ,2=15% ,3=25%, 4=35%, 5=45%, 6=55%, 7=65%, 8=75%, 9= 85% och 10=95%?

Omöjligt
Osannolikt
Osäkert
Kanske
Kan inte uteslutas
Sannolikt
Nästan säkert
Ganska säkert
Möjligt
Möjligtvis
Låg risk för
Hög risk för
Antagligen
Antagligen inte
Säkert
Troligt
Ej troligt
Troligtvis inte
Troligtvis
Garanterat
Förmodligen
Förmodligen inte
Visa Ställningen