Vad är din primära värmekälla för din bostad?

Jag bor i lägenhet och har ingen aning eller kunde inte bry mig mindre?
Direktverkande el
Vattenburen el/frånluftsvärmepump - gäller även sk lågenergihus
Luft-lufttvärmepump
Luft-vattenvärmepump
Jord- eller bergvärmepump
Pelletskamin
Pelletspanna
Vedkamin eller motsvarande rumsvärmare
Vedpanna - utan acktank
Vedpanna - med acktank
Fjärrvärme
Annat - kommentera
Visa Ställningen