Vilken prioritetsordning tycker du olika arbeten på Långänget ska ha? ange det du tycker är viktigast

Vägunderhållet
Utveckling av hamnområdet
Utveckling av parkområden (som vid infiltration)
Nytt eller renoverat Pumphus
Röjning allmänt
Mer belysning på området

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen