Omröstning

Vad tror du om CO2 och dess påverkan på jordens klimat?

Klimatförändringar orsakade av människan (AGW) är ett hett ämne som debatteras flitigt nu. Påverkar vi jordens klimat och i så fall hur mycket?


Skapa en egen omröstning

Påverkan på klimatet är försumbar
Påverkan är mätbar men tämligen ofarlig
Påverkan är stor och kan bli farlig på sikt
Påverkan är ett mycket stort hot mot mänskligheten
Visa Ställningen
Reklam:

Övrigt

Nyckelord (tags): klimat, klimathot, klimatet, medeltemperatur, co2, koldioxid, agw

Länk till omröstningen som du kan skicka via e-post eller lägga in som länk på en annan sida:Kod att klistra in på egen hemsida för denna omröstning (anpassa height och width för att passa in på din sida):

Hem