Genteknik?

Ska man få ta bort och ändra egenskaper, eller sjukdomar hos ofödda foster? Ska det vara okej att välja bort egenskaper, t.ex. blont hår, eller att ens barn föredrar piano framför fotboll? Är det verkligen okej?

Ta bort sjukdomar.
Nej, låt naturen ha sin gång.
Man ska få ändra egenskaper hos sina barn.
Ta bort kromosomavvikelser, t.ex. Downs syndrom
Visa Ställningen