Tycker du att det nya lagförslaget om att förbjuda kränkande fotografering är bra?

Ja, det är viktigt att skydda den enskilda individen
Nej, det kommer leda till svårare granskning utav t.ex. politiker
Ja, men man borde omformulera lagförslaget
Nej, domstolen har ingen rätt att avgöra vad som är kränkande
Ingen åsikt

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen