Tycker du att det är rätt att använda "hen" som en benämning på människor?

Ja, det är bra med könsneutrala benämningar
Nej, det kommer att förvirra barn
Det spelar ingen roll
Ingen åsikt
Huvudsaken är att man får välja själv om man vill använda det

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen