För eller mot dödsstraff?

Skolarbete

Helt emot
Delvis emot
Vet ej
Delvis för
Helt för

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen