Tycker du att det är bra att polisen för register över folk?

Generellt ja
Generellt nej
Ja, om det inte gäller mig
Vet inte
Nej, aldrig!

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen