Vilket namnförslag nedan tycker du är bäst för SW-labben nedan? Välj ett alternativ

1. Utvecklingslabb för mjukvara Inne på TCB’s kontor 2. Samprovningslabb SW-HW Nuvarande plast för FCP-replikor 3. SOM labb, F.d. After sales hörnan

Slutställning
11. Or (Eller), 2. And (och), 3. As (Som)1
1. Office lab, 2. Replica lab, 3. SOM lab1
31.Donald, 2. Daisy, 3.Gladstone0
1. Gandalf, 2. Bilbo, 3. Frodo0
1. Giga, 2. Peta, 3. Mega0
1. Zebra, 2. Cobra, 3. Eagle0
1. Baltahazar, 2. NASA, 3. Polhem0
1. Software Lab, 2. Integratiion lab, Monitoring lab0

2 röster totalt. Visa grafiskt

Powered by PlusEtt.nu