Hur går det för Skå IK?

Efter omorganisationen den 1 oktober är det föreningens ambition att gå framåt och bli bättre. Hur tycker du att det går?

Jag tycker att det har blivit mycket sämre
Jag tycker att det har blivit lite sämre
Jag tycker inte att det är någon skillnad
Jag tycker att det har blivit lite bättre
Jag tycker att det har blivit mycket bättre
Visa Ställningen