Hur hög bruttoskuldkvot har ditt hushåll - bruttskulder genom bruttoinkomst?

0 (skuldfri)
0.1 - 1.5
1.6 - 3.0
3.1 - 4.5
4.6 - 6.0
6.1 - 7.5
7.6 - 9.0
Högre än 9.0
Visa Ställningen