Hur tar du dig till jobbet?

Inte - arbetslös, student, pensionär etc
Inte - arbetar hemma
Till fots
Cykel eller moped
Lokal kollektivtrafik, inklusive pendeltåg
Regional- eller fjärrtåg
Båt
Flyg
Bil
Motorcykel
Annat - kommentera
Visa Ställningen