Hur hög belåningsgrad har du på din bostad?

Belåningsgrad är skuld genom bedömt marknadsvärde, t ex innebär 3 MSEK i lån på en bostad med ett marknadsvärde på 4 MSEK en belåningsgrad på 75%.

Noll, jag äger ingen bostad
0% - jag äger skuldfritt min bostad
1% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
31% - 40%
41% - 50%
51% - 60%
61% - 70%
71% - 80%
81% - 90%
91 - 100%
Mer än 100% - jag är under vattnet och har större lån än marknadsvärde
Visa Ställningen