Läser du många böcker på nätet?

Ja väldigt många
nej väldigt få
jag föredrar vanliga böcker

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen