Kommer börsindex OMXSPI stå högre eller lägre vid årsskiftet än idag?

Högre än idag
Oförändrat
Lägre än idag
Visa Ställningen