Känner du dig otrygg när du rör dig till fots ensam nattetid i staden?

Ja, man
Nej, man
Ja, kvinna
Nej, kvinna
Visa Ställningen