Vidtar du försiktighets- eller säkerhetsåtgärder när du rör dig till fots ensam nattetid i staden?

T ex väljer bort vissa områden, undviker ungdomsgäng, går hellre där det är ljust och trafik än där det är mörkt och ingen ser, har mobiltelefonen redo, berättar för någon vart du ska och när du ska vara framme etc.

Ja, man
Nej, man
Ja, kvinna
Nej, kvinna
Visa Ställningen