Håller du med om de grunder (nedan) angående klimatforskningen som IPCC anger?

Enligt IPCC anser c:a 97% av vetenskapsvärlden att:
"Det är mycket troligt att antropogena växthusgaser har orsakat det mesta av den otvetydiga uppvärmningen av jordens globala medeltemperatur under andra halvan av 1900-talet"

Det stämmer troligen
Tveksamt/Osäker
Stämmer EJ
Visa Ställningen