Tycker du att det är fel av EU att stoppa information som främjar närproducerad mat?

EU har nyligen stoppat information som Livsmedelsverket skulle ge ut i Sverige rörande vikten av närproducerad mat med anledning att det skulle vara ett handelshinder. Tycker du att det är fel?

Ja, man har rätt att få ta del av all information som konsument.
Nej, man måste värna om den internationella handeln.
Ja, handeln är bra men det ska inte gå ut över miljön.
Nej, det är inte så bra som vi tror med närproducerat.
Ingen åsikt.

Föreslå nytt svarsalternativ

Visa Ställningen